Det vi tenker på når vi prøver å ikke
tenke på naturens absolutte tålegrenser

Tekst av kampanjeleder Hanna Mortensdatter Vandeskog
 

Det er en utbredt oppfattelse at både jorda, økosystemene og menneskene har iboende verdi. Likevel finnes det ikke uttrykk for disse verdiene i pengeøkonomien. På samme måte som finansøkonomien er frakoblet realøkonomien, er penge-verdien i stadig økende grad frakoblet fra reell, jordisk verdi. Til tross for dette bruker vi gjerne økonomisk vekst som en indikator på både velstand og utvikling.

Les videre

 

Ute av syne, ute av sinn.

GRØNN

OVERVEKST

Det finnes Et
annet alternativ

Naturen i mainstream
økonomisk teori

Kan det virkelig være økonomisk gunstig å ødelegge livsgrunnlaget og matfatet?

Tekst av Marie Storli

Degrowth - både et paradigme og en bevegelse

En motbevegelse som særlig utfordrer vekstbesettelsen i moderne, vestlige samfunn.

Tekst av Tone Smith

Økologisk økonomi

Energi og materie kan ikke oppstå fra ingenting, ei heller forsvinne. De kan kun konverteres til andre former. Hvordan henger dette sammen med økonomien?

Tekst av Tone Smith

Sirkulær økonomi

Begrepet sirkulær økonomi forstås best som en motsetning til dagens verdikjede som man kan kalle lineær, altså det man for-binder med ta-bruk-og-kast samfunnet.

Tekst av Marie Storli

Ønsker du å
engasjere deg?

Bli medlem i Spire!

Årskontingent på 50,- vippses til 11378. Skriv "Spire 2020 + e-post" i meldingen.

Spire er en organisasjon for unge voksne som jobber for en bærekraftig og rettferdig fordeling av verdens ressurser. Gjennom politisk påvirkning og praktisk arbeid utfordrer vi strukturene som hindrer bærekraftig utvikling. Vi arbeider både nasjonalt og internasjonalt med matsikkerhet, handel, klima og miljø og byutvikling. Les mer på www.spireorg.no

Denne nettsiden ble publisert 22.mars 2021. Design: Hilde Lorentzen og Andrea Tjøsvoll. Animasjon: Iselin Mjelde Bergesen. Lyd: Magnus Jørgensen

 

Årskontingent på vippses til Skriv "Spire 2020 + e-post" i meldingen.

Denne nettsiden ble publisert 22.mars 2021.
Design: Hilde Lorentzen og Andrea Tjøsvoll. Animasjon: Iselin Mjelde Bergesen. Lyd: Magnus Jørgensen

 

Det vi tenker på når vi prøver
å ikke tenke på naturens absolutte tålegrenser

Tekst av kampanjeleder
Hanna Mortensdatter Vandeskog
 

Det er en utbredt oppfattelse at både jorda, økosystemene og menneskene har iboende verdi. Likevel finnes det ikke uttrykk for disse verdiene i penge-økonomien. På samme måte som finansøkonomien er frakoblet real-økonomien, er penge-verdien i stadig økende grad frakoblet fra reell, jordisk verdi. Til tross for dette bruker vi gjerne økonomisk vekst som en indikator på både velstand og utvikling.

Les videre

 

Det vi tenker på når
vi prøver å ikke tenke
på naturens absolutte tålegrenser

Tekst av kampanjeleder
Hanna Mortensdatter Vandeskog
 

Det er en utbredt oppfattelse at både jorda, økosystemene og menneskene har iboende verdi. Likevel finnes det ikke uttrykk for disse verdiene i penge-økonomien. På samme måte som finansøkonomien er frakoblet real-økonomien, er penge-verdien i stadig økende grad frakoblet fra reell, jordisk verdi. Til tross for dette bruker vi gjerne økonomisk vekst som en indikator på både velstand og utvikling.

Les videre